Pinksteren. Dat is de vijftigste dag na Pasen. Een feest dat veel mensen niet begrijpen. Leuk hoor, dat wij zelfs een Tweede Pinksterdag vieren. In Boskoop – ook nog na ‘het luilakken’ op de zaterdag daarvoor – maar wat de betekenis van dit feest is? Mij niet bekend! 

Pinksteren is het feest van ‘een trooster’, zegt de bijbel. 

Het bijzondere was dat de leerlingen van Jezus – na zijn Hemelvaart (tien dagen voor Pinksteren) – gevraagd werden om te wachten op die ‘trooster’, in Jeruzalem. Dat deden zij!

En op een ochtend daarna waren zij op het tempelplein in Jeruzalem verzameld, en wat gebeurde er? 

Op de hoofden van die leerlingen brandden ineens allemaal vuurtongetjes.

  • Zonder dat hun haren echt in de fik stonden.
  • Zij spraken ook in allerlei talen. Talen die ze nooit hadden geleerd. Zij waren blij aan het vertellen wat ze beleefd hadden met Jezus. Dat hij was opgestaan uit de dood (Pasen) en was opgevaren naar de hemel (Hemelvaartsdag). Niet om hen alleen te laten, maar straks meer daarover.
  • Zij nodigden mensen uit om Jezus ook te gaan volgen, vanwege zijn ideeën over een hoopvolle toekomst. Duizenden maakten – op die eerste Pinksterdag en aangestoken door dat enthousiasme – een keuze, om dat ook te doen. Om voor Jezus te kiezen, hem te volgen!

Er waren ook mensen die dachten dat deze leerlingen dronken waren. Want wat ze zagen en hoorden hen, maar konden het niet geloven. Te mooi om waar te zijn!

Dronken? Zo vroeg op de dag? De leerlingen maakten hen snel duidelijk en bewezen aan hen dat ze niet dronken waren. ‘We zijn zo uitbundig omdat we zo super blij zijn’, zei één van hen. ‘Dat gunnen we jou ook zo graag!’ Ja de blijdschap spatte ervan af, dat zagen ze wel.

Waarom waren die leerlingen zo blij en uitbundig? 

De bijbel zegt dat op die dag een Heilige Geest in die mensen kwam. Daardoor konden zij allerlei ongewone dingen doen, zien en meemaken. Zoals het genezen van alle zieken in die stad, Jeruzalem en daarbuiten. Wonderen die nog nooit iemand had gezien, deden zij in de naam van Jezus. Je kunt ook zeggen, in plaats van dat Jezus dat deed.

Dat bleek ‘die trooster’ te doen via hen, zoals hun was beloofd. Een geest die je niet kunt zien of aanraken. Een beetje te vergelijken als de wind: je ziet ’m niet maar hij is er wel.

Is die geest er vandaag nog?

Jazeker, maar veel mensen – ook christenen – leven aan hem (het is een persoon) compleet voorbij. Vaak is dat een niet weten! Het is de mensen niet geleerd om met hem rekening te houden, dus dáárom Pinksterfeest.

Deze geest is een gentleman. Hij dringt zich niet aan ons, aan jou op en daarom merken we er vaak helemaal niets van. Maar voor de mensen die dat willen geloven is hij er altijd en ook praktisch aanwezig in hun leven, ook nu! Je kunt ook zeggen, het is God in de mens. Een belofte die Jezus deed voordat hij naar de hemel vertrok.

Denk je eens in? 

Op de Zijde – op het Raadhuisplein – verzamelt zich een groepje mensen op 31 mei 2020 om negen uur. Op Eerste Pinksterdag. Een groepje, dat door het dolle heen is van blijdschap, zonder dat ze dronken zijn of onder invloed van andere drugs.

Dat groepje veroorzaakt enthousiasme. Zij veroorzaakt een toeloop van (duizenden) Boskopers, die hen in hun eigen Arabische, Berber- Turkse, Poolse, Engelse, Duitse en Franse taal horen spreken over een zekere Jezus. Door deze toeloop moet de Zijde lokaal worden afgezet en het verkeer moet worden omgeleid. 

Wat een overtuigende verhalen horen zij over hem. Zo overtuigend dat zij ter plekke en massaal voor Jezus gaan kiezen. Hij, die ook mijn idool is geworden – na het eerder horen en geloven – wat zij zeggen over hun belevenissen.

Boskopers laten zich die dag ook massaal dopen. In de Boskoopse sloten, neem het Torenpad achter dat raadhuis, en in Jezus naam. Omdat het er zoveel zijn die dit direct willen.Gelukkig verloopt het allemaal ordelijk en natuurlijk op enige afstand – anderhalve meter – van elkaar.
Er is geen politie nodig om alles in goede banen te leiden. Niemand krijgt er corona van, zo blijkt in de weken daarna. Sterker nog, alle zieken worden genezen van allerlei kwalen. Iedereen spreekt erover. Doktoren vallen stil in hun praktijken!

Het is groot nieuws wat er in Boskoop gebeurd, dus een ploeg van het NOS Journaal is er die dag ‘als de kippen bij’. Zij doen de gehele dag verslag, met extra journaals over wat ze zien en van de mensen horen.

Social media ontploffen en er ontstaat ook snel uit het buitenland belangstelling. Er staan overal straalzenders en worden reportages gemaakt in allerlei talen.

Ben je die ochtend te laat, dan is er geen doorkomen meer aan, want iedereen die ervan hoort, is positief verbaasd en wil erbij zijn op dat Raadhuisplein en in de straten daar omheen.

In de dagen daarna:

Doktoren en apothekers kunnen met vakantie, want de omzet valt terug naar nul.
Het Bleulandziekenhuis sluit een afdeling vanwege veel minder zieken uit Boskoop.
Het lijkt wel of er een gezondheidsmuur om ons dorp is opgetrokken. Iedereen kan gewoon blijven reizen en men merkt dat die anderhalve meter niet meer heilig is, zelfs zonder mondkapje. Er is geen ziekte meer!

Alle Boskoopse kerken, De Plataan en het Roostheater stromen – in de dagen daarna en bijna iedere avond – vol. De verkoop van de Zijdekerk, die de Protestantse Gemeente in beraad had, is teruggedraaid.
Omdat bijna alle Boskopers en uit de regio meer willen leren over die God, die Jezus.

Dagelijks aanbidden bijna alle (nieuwe) christenen thuis die Jezus. Vanaf de vroege morgen tot in de late avond nemen zij minstens eenmaal per dag de tijd om met hem ‘te sparren’ over wat ze hebben gevonden!

Om nog meer van die God te gaan begrijpen en zijn hemels plan met deze wereld te leren kennen! Dat is geen plan van straf krijgen, dat wijzende en belerende ‘vingertje’ – zoals veel mensen eerst dachten – maar juist andersom. Een geweldig leven vol liefde en hoop voor de toekomst. Vanaf nu en met een happy end wanneer we zullen sterven.

Wat gebeurt er nog meer?

Boomkwekerijen en andere Boskoopse bedrijven worden verkocht. De opbrengsten hiervan worden bijna geheel gegeven aan de mensen die het niet zo breed hebben. Voedselbanken worden gesloten. Ruzies en boosheid zijn er niet meer.

Iedere dag is een feestdag, tenminste het voelt zo en we hebben tijd over omdat God ons alles geeft wat we dagelijks nodig hebben, ook in efficiëntie. Gezondheid, rust, tijd voor elkaar, werk, inkomen, vakantie!

Omdat wij God zo zijn gaan vertrouwen hoeven wij ons niet meer druk te maken over al die dingen waar wij ons vroeger wel druk over maakten. 

Die Geest van God is massaal in ons komen wonen, vanaf die 31ste mei 2020. 

Wat een herinneringen aan die dag, maar ook wat een vrijheid en wat een plezier daarna! Wat een blijdschap, ook in mijn leven en in het leven van al mijn gezinsleden! 

Wat een nieuwsgierigheid, ook uit: Waddinxveen, Reeuwijk en Hazerswoude! Ook daar komen inwoners massaal tot datzelfde geloof in die Jezus. Ook daar gebeuren dagelijks wonderen. Het lijkt erop dat een olievlek zich verder aan het ontwikkelen is door Zuid-Holland, door heel Nederland.

De voetbalvelden van Floreant worden omgebouwd tot een flink stadion “Rijnland”. Met 30.000 zitplaatsen, voorzien van schuifdak en een rijdend grasveld. De 185 miljoen euro die dit project zal kosten blijkt geen probleem. Want iedereen in de regio wil daar wel ‘een steentje aan bijdragen’. Deze benodigde financiële middelen waren binnen een maand al toegezegd.Naast voetballen zijn er in de weekenden ook vieringen. Met allerlei soorten muziek en dans.

Om God groot te maken en om nieuwe nieuwsgierige mensen te kunnen ontvangen. Hen te vertellen over Jezus en hen op het middenterrein te dopen in een daar gepland verzonken bad – vol met met schoon lauw water – na het wegrijden van dat grasveld.

Ze komen inmiddels uit heel Nederland voor deze vieringen, die nu nog provisorisch plaatsvinden. Om over die Jezus te horen!
Het wegennet kan het dan niet aan; er staan soms lange files vanaf de A12 en de N11, en dat terwijl de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen op die dagen en die tijdstippen niet opengaan.
En ondanks dat de wegen dan tijdelijk met twee rijstroken in één richting, leidende naar dat stadion.
Onder begeleiding van politie en vrijwilligers uit Gouda, Waddinxveen, Zoetermeer, Hazerswoude en Benthuizen. Er is een groot parkeerterrein – voor minstens 10.000 auto’s – in het Bentwoud beschikbaar. Ook handig voor alle dagrecreatie na afloop van de vieringen.

NS zet steeds opnieuw extra treinen en bussen in, vanuit Alphen a/d Rijn en Gouda.
Om de wekelijkse toestroom – via 3 stations in Boskoop en Waddinxveen samen – ‘te lijf te gaan’. Ook nu verloopt alles steeds ordelijk en kan de politie zelfs deelnemen aan de vieringen.

Ik moest hier maar stoppen, want er is nog veel meer over dit onderwerp te schrijven…

Wel heb ik twee vragen:
1. Is dit fictie of realiteit? 

  • Geloof je dat God dit in Jeruzalem heeft gedaan en dit kan doen in Boskoop?
  • Hoe zal dat zijn wanneer dit voor jou echt is gebeurd en zal gebeuren?
  • Is de bedenker van verhaal hartstikke gek of godsdienstwaanzinnig geworden? 

2. Reageer hier mocht je daar behoefte aan hebben. 

  • Benieuwd, dat dan weer wel…!
Geverifieerd door ExactMetrics