Na een ijskoude nacht geeft Koningsdag 2023 dan toch een lekker oranjezonnetje. Boven Rotterdam. Boven de rest van Nederland. Koning Willem Alexander zit tien jaar op de troon. Nog maar een paar weken eerder: we zijn getuige van een politieke aardverschuiving in Nederland. Die nog nadreunt. Wie had dat gedacht, misschien wel stilletjes gehoopt?

Zonder dat de regering het zelf genoeg in de gaten lijkt te hebben, is het Vierde Kabinet Rutte feitelijk weggestuurd. Politici verschijnen met sussende woorden in de media, alles verdedigend waarover het tot die datum ging. Mark Rutte en z’n ploeg zijn niet meer populair. Ook het koningshuis moet het ontgelden.

Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, deze maand tien jaar geleden, was bijna 80 procent van de Nederlanders voorstander van de monarchie. Maar tien jaar later wil nog maar ruim de helft van de bevolking de monarchie behouden. Ook het vertrouwen in Willem-Alexander als koning, dat tijdens de coronacrisis een scherpe daling liet zien, herstelt zich niet.

Aldus de NOS.

Maar de vraag is: gaat er nu werkelijk iets veranderen? Zal het Koninkrijk der Nederlanden rust krijgen en teruggaan naar eerdere afspraken? Gaat er nu een streep door het ‘dossier stikstof’? Wat betekent dit voor alle milieumaatregelen en het CO₂-beleid? Zullen de Groningers en de Limburgers nu omgaand kunnen rekenen op meer steun? Zal de afwikkeling van de toeslagenaffaire nu versnellen?

Milieu, klimaat, CO₂-maatregelen, stikstof; we kennen alle verhalen. Ook van Diederik Samsom, die had meegeschreven aan de richtlijnen voor stikstof. Tegenwoordig is hij een van de naaste medewerkers van Frans Timmermans. Boeren verplicht uitkopen is zijn devies. Wat een onrust bij al die boeren, die allang bezig zijn om het milieu te sparen.
Wolven, bevers en dassen zijn zo belangrijk geworden in de huidige maatschappij, dat zij de landbouw en de infrastructuur verder mogen ontwrichten. Niet de auto is langer onze heilige koe. Niet de regering regeert, maar organisaties als Greenpeace en andere milieubewegingen lijken steeds meer de dienst uit te maken, via activistische rechtszaken.

Maar wat nu als je gedurende vele jaren een regeringsbeleid hebt moeten volgen dat gebaseerd was op megastallen en grote bedrijven? Wat moet je nu dan ineens met die familiebedrijven? Wij zijn wereldwijd de tweede voedselproducent geworden. Dat brengt ook veel geld in onze schatkist. Moet dat ineens allemaal anders? Halen wij straks ons voedsel uit landen die nog veel minder met milieumaatregelen hebben? Waarin chemicaliën zitten die in Nederland al langer dan tien jaar verboden zijn?

Donkere wolken hebben zich samengepakt boven het platteland.

(Bernhard Jaeck via Pixabay)

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is niet langer enthousiast over dit beleid van de huidige regering en de lobby van milieuorganisaties. Caroline van der Plas heeft op papier de macht verkregen, en zal die ook echt krijgen mochten er binnenkort al ook Tweede-Kamerverkiezingen plaatsvinden. Wanneer zij het kamerlid Omtzigt ook in de geledingen opneemt, geven de laatste peilingen aan dat zij samen goed zullen zijn voor 58 van de 150 zetels.

Of zal de politieke chaos verder doorrollen en zal Nederland echt onbestuurbaar worden? Onder dwang van Brussel? Wie het weet mag het zeggen. Dit na de polarisatie van de laatste jaren, versterkt door onderwerpen als vaccinatie tijdens de coronaperiode. We leven blijkbaar in een tijd dat angst en onzekerheid over de toekomst hoogtij viert. Maar is dat niet vooral menselijkerwijs gesproken?

Big Brother is watching you – ook vanuit Brussel?

(Dimitris Vetsikas via Pixabay)

Wat wij wel kunnen vaststellen is dat de onrust in dit land nog verder zal toenemen, mogelijk vooral door nieuwe crisissen. Het lijkt steeds sneller te gaan: wat heeft het omvallen van enkele banken in de laatste tijd veranderd? De financiële markten schudden opnieuw op hun grondvesten. Sussende woorden van regeringsleiders en van bankiers. Natuurlijk praten ze zo. Want het zou te vroeg zijn dat de euro zou omvallen. Een elektronisch systeem is wel bijna klaar, maar nog niet voldoende gereed en geaccepteerd. Gaan wij niet in rap tempo in de richting van wat in China al zichtbaar is? Big Brother is watching us. De overheid wil steeds meer, alles van ons weten, om ons in bedwang te kunnen houden – ook in West-Europa? Staat dat niet in schril contrast tot wat er op 15 maart 2023 heeft plaatsgevonden? Meer zeggenschap voor burgers in hun eigen regio, meer aandacht voor het platteland…

De bijbel leert ons iets anders. Dat wij het niet zelf behoeven te kunnen. Dat God te vertrouwen is, door de geschiedenis van de mensheid heen. Hij wil onze Koning zijn. Maar de bijbel beschrijft ook dat die mensheid haar eigen pad wil kiezen. De mensheid die nog steeds meer wil luisteren naar de tegenstander, een gevallen engel. Waar het op neerkomt is dat het niet van deze tijd is om God te willen zoeken. Ondanks de vele voorbeelden van mensen die dat wel deden en nu in hun eigen leven zien gebeuren dat wat God zegt ook echt klopt.

Nee, de vraag is eerder: zal hij wel bestaan? Is dit geen verzinsel uit tijden dat de mensen dom werden gehouden? Het verhaal van kerken en macht. Bestaat er wel een tegenstander, ook wel duivel genoemd?
Sommigen denken misschien: “Laten wij erover ophouden te geloven dat er iemand is die werkelijk oog voor mij (persoonlijk) heeft. Ik heb God niet nodig, omdat ik het zelf kan. Dat bewijst mijn zaak, mijn inkomen, mijn gezondheid. De wetenschap, dus houd er alsjeblieft over op”.

Maar toch: er zijn ook zaken onder deze zon, waarover je snel je mening moet bijstellen. Kijk maar naar het voorjaar. Wat zie je gebeuren? Ja, dat is een product van de evolutie op grond van de (bewezen) theorie die hierbij hoort. Maar ben jij dan niet veel geloviger om dát te kunnen geloven, terwijl deskundingen in de evolutieleer christen zijn geworden door hun persoonlijke ontdekkingen en de veelheid van onbewezen aannamen in de eerste theorie?

Is het niet veel logischer te geloven dat de ijskappen al smelten sinds de zondvloed voorbij is? De wereld kreeg in die 150 dagen geen licht van de zon. Dus vroor het er in korte tijd dat het echt kraakte. De instellingen van de 200 parameters – die deze aarde eerder in balans hielden en voorzagen van zuurstof – werden daarna weer hersteld. De ijskappen smelten sinds dat moment en helemaal niet sinds enkele jaren, onder de toenemende vervuiling van de lucht. Is dat laatste dan misschien een onzinverhaal van de wereldwijde machthebbers, die er belang bij hebben om ons dit te laten geloven wat wij in de krant lezen?

Het laatste koninkrijk…

Wanneer zou de mensheid gaan inzien dat dit allemaal fout gaat? Omdat wij het zelf willen doen. Met de Europese Unie voorop. Onze eigen koningen en bestuurders falen en zijn uiteindelijk slecht te vertrouwen. Zou het aloude visioen van Daniël, dat beschreven is in de bijbel, niet een scherp beeld geven van onze tijd. De profeet Daniël beschrijft het laatste koninkrijk, dat bestaat uit ijzer en leem. Een los vast geheel; opvallend genoeg zoals de Europese Unie dat is.

Wie het weet mag het zeggen. Wij komen graag met jou in contact. Om te weten wat jij vindt. Om meer te vertellen over de alternatieven, voor het huidige denken in deze chaos. Een chaos die steeds groter lijkt te worden.

(Openingsfoto: Ernesto Velázquez via Pixabay)