Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen christelijke kerken de krachten. Dat gebeurt op het nieuwe platform #nietalleen. Kerken en andere organisaties verbinden zich aan lokale hulpinitiatieven en aan lokale hulpvragers.

Doel hiervan is het helpen van mensen in hun directe omgeving die – door wat voor oorzaak dan ook – buiten de boot vallen, maar (nog) wél contact kunnen opnemen met een vast punt.

Contact zoeken met #nietalleen kan concreet via:

Als u, als jij vanuit Boskoop dit doet, wordt je hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het gaat om álle vormen van hulp. Van praktisch (boodschappen doen, klein onderhoud aan uw woning, opruimen) tot sociaal (een gesprek, een luisterend oor, gewoon even contact hebben met iemand anders) tot ingewikkelder zaken. Want de deskundigheid is er gewoon of wordt beschikbaar gemaakt.

‘DOMME’ HULPVRAGEN BESTAAN NIET

Op school zegt de leraar tegen zijn leerlingen: er bestaan geen domme vragen. #nietalleen zegt: er bestaan geen domme hulpvragen.

Hier, in Boskoop, heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop (PGB) zich aangemeld bij dit platform.
Natuurlijk geven mensen ook (buren)hulp buiten het bestuur van kerken en organisaties om, en dat is prachtig…
Want het belangrijkste is dit: de helpende hand bieden aan mensen die anders niet geholpen zouden worden. Terwijl dat wél zou kunnen, zelfs zonder al te veel moeite. Dat gaat de initiatiefnemers aan het hart!

#nietalleen staat niet te lang stil bij de vraag: hoe komt het nou dat iemand ‘onbereikbaar’ is, of — deftiger gezegd — geen ‘netwerk’ heeft? In een dichtbevolkt land en welvarend land als Nederland? Het platform draait de vraag om in een antwoord: laten we liever zélf het netwerk voor mensen die graag hulp kúnnen geven zo groot mogelijk maken. Zodat niemand die hulp nodig heeft, kan worden ‘overgeslagen’.

OVERBODIG ZIJN ZOU NOG HET ALLERMOOISTE ZIJN…

De diaconie van de Protestantse Gemeente (PGB) kan meedoen met #nietalleen in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers binnen deze kerk. Met de hulp van die vrijwilligers bestaat de hoop dat de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform #nietalleen binnenkomen worden opgepakt en succesvol uitgevoerd. Andere kerken werken indirect mee, via hun landelijke organisatie, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), of ook op andere manieren. Zo was er al een vast contact tussen Christengemeente Bethel (een VPE-gemeente) en Hulp in Praktijk (HiP). Deze stichting HiP heeft zich aangesloten bij #nietalleen.Eigenlijk hopen we dat de directe behoefte via #nietalleen in Boskoop klein zal zijn. Want dat zou betekenen dat wij in Boskoop al goed naar elkaar omkijken, en dat niet heel veel inwoners zijn getroffen door ziekte.

WACHT NIET TE LANG (DAT MAAKT JE PROBLEEM ALLEEN MAAR GROTER)

Herkent u, herken jij bij uzelf, bij jezelf die behoefte aan hulp? Wacht dan niet totdat je probleem nog groter wordt. Je situatie alleen maar erger wordt. Tot je nog dieper in de put zit.

Mensen kunnen ook bellen met personen die de hulp in Boskoop coördineren. De PGB heeft dit telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-155 444 55. Een mailtje sturen kan ook: signhelpt@gmail.com. Achter dit mailadres zitten een aantal jonge mensen, die graag de handen uit de mouwen willen steken.

Of klik door naar de contactpagina op deze site.

Dit artikel krijgt zo spoedig mogelijk een update met informatie die ons bereikt over initiatieven uit andere christelijke kerken en gemeenschappen in Boskoop.

Geverifieerd door ExactMetrics