“Ik ervaar dat God betrouwbaar is. Hij zoekt me op en weet van me af. Dat heb ik al vanaf jongs ervaren. Hij is er altijd geweest in mijn leven.” Dat is geen ‘goedkope’ uitspraak. “Hij heeft me vastgehouden, ook in moeilijke tijden.” God geeft richting aan haar leven, zegt Marja Blonk.


Marja Blonk is 41 jaar, getrouwd met Marcel en moeder van vier opgroeiende meiden. Inmiddels woont ze alweer 16 jaar in Boskoop, waar ze lid is van de Gereformeerde  Gemeente. Hier heeft ze het goed naar haar zin. Net als haar moeder, mevrouw Westmaas, ervaart ze de gemeente als ‘een warme deken’.

Wat betekent de gemeente voor jou?

“Ik ga naar de kerk om Gods woord te horen. Soms geeft God door een preek antwoord op vragen waar je mee zit. Dat kan gaan om alledaagse dingen, maar ook om dingen waar je mee worstelt in je relatie tot God en de ander.

Voor een gezin met opgroeiende kinderen is het belangrijk om gemeenteleden om je heen te hebben. Dat doen we door deel te nemen aan de activiteiten en de diensten op zondag te bezoeken. Onze meiden bezoeken ook de verenigingen en hebben binnen de kerk veel vriendschappen opgebouwd. Dat is heel waardevol.

Daarnaast betekent het ook dat je elkaars lasten draagt. Dat heb ik heel duidelijk ervaren rondom de zorgen om mijn vader; de kaarten, de telefoontjes, de wekelijkse bezoekjes van de kerkenraad en de bemoedigingen die je van mensen kreeg.” Zelf probeert ze ook klaar te staan voor anderen en iets voor hen te betekenen, door mee te leven als er zorgen zijn.

Wat betekent geloven voor jou?

“Ik ben ermee opgegroeid en had het voorrecht dat ik ouders had die het geloof voorleefden. Het is voor mij belangrijk om voor de Heere God te leven en uit Hem te leven. Ik heb Zijn genade en liefde elke dag nodig. Dat biedt blijdschap en houvast. We proberen dat ook mee te geven in de opvoeding van de kinderen. De Heere zegent een leven in gehoorzaamheid aan Hem.”

Wie is God voor jou?

“Ik ervaar dat God betrouwbaar is. Hij zoekt me op en weet van me af. Dat heb ik al vanaf jongs ervaren. Hij is er altijd geweest in mijn leven.”

Terugkijkend op haar leven zegt ze: “Het is niet altijd een makkelijke weg geweest. Maar Hij heeft me vastgehouden, ook in moeilijke tijden. Het lezen van de Bijbel, bidden en luisteren naar de preek geeft houvast en richting aan mijn leven.

Ik gun iedereen een leven met de Heere. Je mag alles aan Hem voorleggen. Ook de dingen die je niet kunt of waar je mee zit.”


Alweer zestien jaar woont ze in Boskoop, waar ze lid is van de Gereformeerde Gemeente. Hier heeft ze het goed naar haar zin. Net als haar moeder, mevrouw Westmaas, ervaart ze de gemeente als ‘een warme deken’.

Marja gelooft in Boskoop
Geverifieerd door ExactMetrics