“Iedereen doet mee, ongeacht kleur en religie. Het respect staat hoog in mijn leven. Ook naar dorpsgenoten afkomstig uit vele buitenlanden. Je leert veel nieuwe mensen kennen in het project ‘Boskoop Zingt, 800 jaar!’.” Aan het woord is Helma van der Louw, geworteld in Boskoop en lokaal politica. Een gesprek.

Het is Helma’s wens dat iedereen mag genieten van alle activiteiten – ook van het korenproject Boskoop Zingt. Van huis uit Rooms-katholiek zit bij haar “het christelijke in mijn genen”, vertelt zij. “En ik heb dat doorgegeven aan mij kinderen. Iedereen mag meedoen ongeacht hoe je er uitziet en wat hij of zij denkt. Alle stemmen mogen gehoord worden!” Tot haar 11 jaar ongeveer heeft Helma meegedaan met alles wat het geloof binnen de RK Kerk inhoudt. Maar: “Later ga je daar toch je eigen invulling aangeven, naarmate je ouder wordt. Ik ben vroeg getrouwd met Peet, een katholieke jongen.”

Oprecht gelovend in een hiernamaals, gaat zij niet meer de kerk: “Het is er uitgeslopen.” Zij mist het tastbare van de kerk, rond een gebouw, niet. Saamhorigheid haalt zij uit andere samenkomsten. Bijvoorbeeld die samen met haar CDA-collega’s. “Wat er in de kerk is gebeurd, heeft mij aan het denken gezet, en vind ik het heel kwalijk. Dit heeft een stempel gedrukt op mijn geloof.”
“En om te zeggen dat Jezus ook ‘voor mij is gestorven en daarmee heeft betaald voor mijn leven’, vind ik een lastig punt. Dat gevoel heb ik niet. Heb respect naar elkaar, dat is voor mij christendom. Gun elkaar een andere mening. Dat er iemand van boven… de leiding heeft, vind ik lastig om aan te nemen.”

Helma van der Louw zegt erg rationeel te zijn. Zij heeft zelf een ernstige ziekte overleefd. En haar man is zeven jaar geleden gestorven. Zij heeft haar kinderen – zoals zij zelf – in dat geloof  opgevoed. De Bijbel zegt Helma niet goed te kennen, maar dat vindt ze wel jammer. Veel bijbelse verhalen komen toch terug in het dagelijkse leven, stelt ze vast.

Formeel in de kerk voor God kiezen, is een plechtigheid die je vindt in alle kerken, ook in de RK Kerk. Helma vindt het wel mooi wanneer jongeren op 18-jarige leeftijd “belijdenis doen” (in een protestantse kerk), omdat zij zich dan meer bewust zijn van hetgeen waarvoor zij kiezen. Een feestdag, die z’n gelijke kent in katholieke kringen. Overigens mag iedere dag feest zijn! Over volwassen worden: “Ik kocht een huis toen ik 18 was en trouwde met Peet. Dus wanneer je 18 bent, kun je wel een keus maken. Zo ook met de vraag ‘ga ik door met het geloof of niet?'”

Heb jij God wel eens aan het werk gezien in jouw leven?

Na een korte stilte: “Dat vind ik een moeilijke vraag! Ik heb zware tijden meegemaakt. Altijd het gevoel gehad dat ik het zelf moest en moet doen. Niet het gevoel dat het van God komt, dus meer uit mijzelf; sterke genen! Zelfs met de lieve mensen om mij heen, die mij toen hebben bijgestaan, sta ik er niet anders in…”

Je self-control parkeren? Je leven aan God geven, wat vind je daarvan?

“Dat zit niet in mijn aard! Dan zal er iets toegevoegd moeten worden, en ik kan nog niet zeggen wat dat is. Met ethisch verantwoord leven kom ik een heel eind. Ik denk dat het goed komt, omdat ik een leven lijd waarin ik ethiek heel belangrijk vind.”

Vergeving kent zij ook en daar doet Helma ook wel iets mee, in haar leven.

Boskoop Zingt, 800 jaar!

Terug naar het korenproject ‘Boskoop Zingt, 800 jaar!’ Het is de wens van Helma van der Louw dat iedereen mag genieten van alle activiteiten. In ons gesprek met Helma trokken wij de lijn door naar God. Want ook God wil dat iedereen Hem leert kennen, door wie Jezus Christus is. Daarover zal dus ook iets klinken in dit zangproject. Dat velen nieuwsgierig zullen worden – tijdens deze zangmiddag – en de waarde leren kennen van wat Jezus ook voor hen heeft gedaan.
Helma respecteert dit, maar geeft aan dat zij daar haar eigen gedachten over te houdt. Dat mag, ook dat i wederzijds respect. We hebben het over een warme uitnodiging! Maar niet iedere uitnodiging behoef je aan te nemen. God is een gentlemen. ‘Ik Geloof in Boskoop’ kijkt terug op een mooi gesprek, waarvoor we Helma willen bedanken, en voor haar inzet in dit feestjaar. Wij wensen haar nog veel plezier in alle Boskoop 800-activiteiten.

Helma van der Louw (66) komt uit een groot gezin. Zij heeft altijd in Boskoop gewoond en veel over de wereld gezworven, met daarbij de boomkwekerij als specialisme. Zij heeft een fijne opvoeding genoten en komt uit een Rooms-katholiek milieu. Haar credo is: ‘Ieder mag zijn eigen invulling hebben van leven en van geloof’. Zij is lid van het CDA en zij zit namens deze partij in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

 

Geverifieerd door ExactMetrics