Zijn zondagen anders geworden dan je eerder gewend was? 
Misschien kroop je – met een aantal maten – al vroeg in de ochtenduren op de racefiets. Dat mag nog wel maar mogelijk niet meer samen, zoals je gewend was. 
Misschien bleven vrienden bij je slapen na een avondje stappen en doorzakken, maar ook dat is nu gelimiteerd. 
Of was je gewend om naar Rotterdam, Den Haag of Amsterdam af te reizen, om je favoriete voetbalclub daar te zien spelen met jouw helden! Helaas.

En mocht je dat willen, dan kun je nu ook niet eens naar een kerk. Want dat mogen die kerken ook niet toestaan. Ze zijn allemaal online gegaan. Ook op de laatste zondag voor Pasen, met Pasen zelf, en de rest van de maand april nog.

Over de laatste zondag voor Pasen

Binnen de kerkmuren heet deze zondag ‘Palmpasen’. Even ter herinnering. Een aantal weken geleden vierden we het Carnaval. Daarna begon op Aswoensdag de periode van soberheid, op weg naar het Paasfeest. 
De laatste zondag voor Pasen is deze zondag, die in 2020 op 5 april viel, en die we nu benoemen.

Waarom heet die zondag eigenlijk zo?

In de bijbel kunnen we lezen dat Jezus die dag op weg gaat op een ezeltje naar Jeruzalem. Niet op een groot wit paard. Niet met veel kabaal en een groot leger, om in die dagen de Romeinse bezetter te gaan verslaan. Wat vonden veel mensen – ook zijn volgelingen – dat jammer!
Nee, Jezus gedroeg zich dienstbaar en eenvoudig. Hij vond het mogelijk fijn dat de omstanders hem toch toejuichten en “Hosanna” schreeuwden. Dat betekent: ‘Red ons’. Ze legden palmtakken op de weg en hun jassen. Hij reed erover en kwam in Jeruzalem aan.
Veel mensen kwamen naar hem toe en hij genas hen van allerlei kwalen. Dienstbaar als altijd..!

Maar wie had toen gedacht wat er in de week daarna zou gebeuren?

Hij werd door de omstanders ineens gezien als een outcast, men wilde hem dood hebben. Je kunt die geschiedenis volgen bij The Passion (EO). Geen nieuwe aflevering op donderdag in Roermond, zoals de bedoeling was. Nee, ook dát kan nu niet. Maar wel tijdens een speciale uitzending waarin herhalingen gecombineerd worden tot een alternatieve editie.En hij, Jezus, wat deed hij in die dagen na Palmpasen?

Hij wist al dat dit ging gebeuren en hij had er zijn leerlingen al over verteld. Je kunt dit teruglezen in bijbelverhalen uit die dagen. 
Jezus ging vrijwillig en koos – vanwege zijn vrienden, jij en ik dus – voor de dood. De bijbel spreekt over een lam, die geslacht zou gaan worden. En weet je waarom? Omdat Jezus met zijn dood betaald heeft voor jouw en mijn redding.

Welke redding?

De bijbel spreekt over een nieuw leven, vanaf het moment dat jij in jouw leven voor die Jezus wilt kiezen.

Natúúrlijk is dat onbegrijpelijk en ongeloofwaardig wanneer je dat voor het eerst leest. En al helemaal wanneer je gewend bent een lekker lang Paasweekeinde te willen gaan vieren, zonder God en zonder kerk. Je gewend bent om naar de camping te gaan. Paaseieren te zoeken. De meubelboulevard onveilig te maken, samen met je gezin. Maar dat mag nu ook allemaal niet.

Natúúrlijk is dit allemaal onbegrijpelijk. En klinkt dit zó ongeloofwaardig

Daarom de vraag: Wil jij je eens verdiepen in bovenstaand verhaal nu de alternatieven ‘zijn opgedroogd’? 

Dat verhaal over van jouw houden, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Jij bent Gods geliefd kind! Stel nu eens dat God jou zo liefheeft dat hij zijn zoon gegeven heeft om jou te kunnen laten leven. Ook wanneer jij doodgaat, misschien wel veroorzaakt nu door COVID-19.Dat jij echt mag leven, ook nu in plaats van paaseieren, de meubelboulevard en dat paasweekend op de camping. Vanuit de gedachte dat Jezus ook voor jou daar heeft gehangen. Daar tussen hemel en aarde, op die Goede Vrijdag
Dat hij daarna is begraven en drie dagen in een graf lag voor jouw toekomst. 
Maar dat de dood niet het laatste woord heeft, zoals zoveel mensen denken. Jezus is op de Paasmorgen uit de dood is opgestaan. Veel mensen hebben hem daarna gezien.
Hij is opgevaren naar de hemel en vandaar regeert hij, samen met de Vader alweer 2000 jaar. Hij heeft beloofd dat hij zal terugkomen. Verwachten wij hem? Kijken we er naar uit? Dan wel op het witte paard. Met grote glorie en macht. De leeuw van Juda! 
Om een einde te maken aan wat er vandaag allemaal mis is in deze wereld. Die honger, die oorlogen, al die ziekte, al dat intermenselijke verdriet, die eenzaamheid, die verdeeldheid. Aan al die mensen op deze aarde die God niet willen zien als redder en overwinnaar. 

Maar dat laatste stelt hij maar uit, zolang als dat mogelijk is. Omdat hij wil dat er niemand verloren gaat. Omdat hij van iedereen houdt. Maar ook: Jij hebt een eigen wil, jij mag kiezen wat je wilt.

Dat God niet ingrijpt, wil niet zeggen dat hij niet bestaat of ‘wreed’ is

Je mag vandaag nog kiezen voor die God. Waarmee je vandaag al in vertrouwen mag leven, omdat hij trouw is aan wat hij beloofd heeft. De bijbel staat vol met die beloften van hoop en van liefde. Ook voor jou.

Omdat hij dat ingrijpen uitstelt en veel mensen dat interpreteren dat God niet bestaat. Omdat er mensen in deze wereld – zijn kinderen – bidden.

Misschien ook wel voor jou?  Om die belofte van Pasen zelf te leren kennen, wanneer je die niet kent. Niet met dwang. Maar uit jouw vrije eigen wil. Jouw vrije besluit en God geeft je daarvoor vaak een mensenleven de tijd voor! Omdat God eindeloos geduld heeft, met mij en misschien ook wel met jou. 
Hij steekt je een hand toe. Verdiep je in een belofte die voor ieder mens geldt.

Jezus is ‘de enige weg’, zegt hij over zichzelf

Voor aanhangers van welke wereldgodsdienst dan ook. Jezus is ‘de enige weg’, zegt hij over zichzelf. Zo simpel is het, maar vind jij dat wel zo simpel? Wij luisteren niet. Wij doen graag onze eigen wil. 
De misverstanden leven voort die onze grootouders vaak in kerken hebben geleerd. Kerken, die zoveel ‘ruis op de lijn’ hebben gebracht, dat we niet meer weten wat God echt met ons leven wil. Hij wil een persoonlijke relatie met jou. Je gelukkig maken, zodat je in de rust kunt leven. Zelfs wanneer er stormen voorbijkomen in je leven, zoals nu.


Je mag je ‘veilig’ voelen – wat er ook gebeurt – bij hem die aan het kruis heeft gehangen. Hij wil die warme arm om je heenslaan. Hij wil je échte blijdschap, liefde en rust geven.
‘Houd van de mensen om je heen, als van jezelf!’ Soms vinden we dat al moeilijk. Maar houd van de God die zo van jou houdt, nog meer dan van die mensen waar hij eerst over sprak. Hij gaf zijn leven… voor jou.

Wil je reageren? Dat kan via de contactpagina op deze site. Wij zijn hiernaar benieuwd.

Fijne Paasdagen gewenst!

Namens het IkgeloofinBoskoop-team.

Geverifieerd door ExactMetrics