Leg de nieuwsberichten uit deze tijd naast de bijbel en je zult verbaasd zijn. Over hoe actueel de bijbel is. Een boek dat al zo oud is lijkt actueler dan ooit. Want wat we zien we? Profetieën zijn uitgekomen. Andere profetieën zíjn op dit moment aan het uitkomen of zúllen uitkomen. En dat gebeurt allemaal tegen de achtergrond van ontwikkelingen die echt van de laatste jaren zijn.

Sinds enkele jaren is er een internetkanaal dat bekendstaat onder de naam Blckbx tv. Dit videokanaal pretendeert de waarheid te willen onderstrepen. Blckbx tv zet zich af tegen de reguliere media (mainstream media) om meerdere redenen. Wie zijn de volgers van dit onafhankelijke medium? Dat is moeilijk om vast te stellen zonder enige inside informatie.

‘Wakker geworden’

Duidelijk is dat een groeiend aantal Nederlanders kritisch is op allerlei ontwikkelingen waarop zij als gewone burgers, met stemrecht in een democratisch land, geen enkele invloed lijken te hebben. Ontwikkelingen in de politiek, in de media en in gang gezet, gestimuleerd of gecoördineerd door internationale organisaties: de WHO (World Health Organization), het WEF (The World Economic Forum) en de Verenigde Naties. Alternatieve media zoals Blckbx tv worden vooral interessant geworden door Nederlanders die ‘wakker geworden’ zijn tijdens de coronacrisis. Deze mensen stellen zichzelf vragen over zaken die veel anderen zich niet lijken af te vragen. Zij zien tijdens een of meer gebeurtenissen in de actualiteit ‘het kwartje vallen’. Zij worden door anderen maar vooral door henzelf met een knipoog ‘snappies’ genoemd – soms in reactie op het verwijt dat zij ‘wappies’ zouden zijn.

De redactie van dit platform vindt het opmerkelijk dat Flavio Pasquino – initiatiefnemer en hoofdredacteur van Blckbx tv – in deze aflevering een gast heeft uitgenodigd om het waarheidsgehalte van de thema’s van Blckbx tv te toetsen. Te toetsen aan de bijbel. Aan het bestaan van God en de tijd waarin wij nu leven. Een belangrijke reden is dat kijkers naar dit kanaal al langer vragen om deze toetsing.

Weg uit de duisternis

Zo is een mooi gesprek ontstaan over actuele onderwerpen waarover mensen zich zorgen maken. Een gesprek waarin de zogenaamde eindtijd centraal staat en Peter van der Weerd – een christelijke voorganger – zich verbaast dat zoveel ‘snappies’ God nog niet hoog in het vaandel hebben. Dat lijkt namelijk, volgens Van der Weerd, logischer dan het volgen van alle duisternis. Christelijke denkers en voorgangers zitten op één lijn met de snappies over de vraag of onze samenleving wordt beïnvloed door duisternis. Duisternis onder leiding van de tegenstander, de duivel, de slang. Dit zijn een aantal namen voor deze duisternis. Van der Weerd betoogt dat God juist liefde, betrouwbaarheid en gerechtigheid vertolkt, via Jezus. Peter geeft aan dat Jezus, de zoon van God, de enige weg is die naar God leidt. Dat lijkt een boude uitspraak.

Kijk en oordeel zelf over dit boeiende interview. Veel kijk en luisterplezier!

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben over dit of andere onderwerpen, laat ons dit s.v.p. weten. Klik hier.

 

Geverifieerd door ExactMetrics