Christenen die denken Jezus zullen ontmoeten “in de wolken”. De Heer die zijn Kerk komt ophalen. Letterlijk. Niet virtueel. Niet de nieuwste Cathedral Game. Geen cloud computing.

Is de reactie van Ik geloof in Boskoop gek geworden? Zit er echt een steekje los bij die mensen? Dat komt doordat het idee van zo’n “opname” niet echt tot de verbeelding spreekt. En dat begrijpen wij heel goed.

Is dit dan geen sprookje, zoals zovelen denken? Net als de overtuiging dat God zelf ook een sprookje is. Immers, als God zou bestaan, waarom is het dan zo’n rotzooi in deze wereld? En dat lijkt iedere dag erger te worden… Toch zeggen wij: in dit artikel kun je vinden wat niet veel mensen weten, maar wat levensbelangrijk is.

Stel dat dit waarheid zal worden. In dat geval hebben wij het over het best bewaarde geheim voor Boskoop. Jezus die zijn Kerk – die hij ook wel zijn “bruid” heeft genoemd – komt ophalen. Met andere woorden, de “opname van de gemeente van Christus” staat te gebeuren.

Stel dat dit klopt. Dan belooft de bijbel dat, wanneer jij ook voor die Jezus wilt kiezen als jouw bevrijder en redder van de dood, jij ook tot die club (zijn gemeente) zal gaan behoren. En niet omdat jij een ‘belangrijk’ persoon bent, een VIP; maar omdat God – ook nu al – van jou houdt. Ingewikkelder is dat niet.

De bijbel (het woord van God) beschrijft een moment dat alle kinderen van God in een fractie van een seconde zullen worden weggenomen van deze aarde. Letterlijk! Dus als dit werkelijk gebeurt, inderdaad ja, dan zullen miljoenen mensen ineens verdwenen zijn. Niemand heeft verder iets gemerkt. Deze opname zal wel in eerste instantie leiden tot chaos; wereldwijd, concreet, letterlijk, tastbaar. Ga maar na. Onder degenen die weggenomen worden, zijn piloten, buschauffeurs of gewone automobilisten, rijdend in een file bijvoorbeeld, of op volle snelheid, tijdens het spitsuur op de A12. Omdat niemand weet wanneer die precies gaat gebeuren en de bijbel ook aangeeft dat dit moment niet te bepalen of te berekenen is, zal dit moment de mensheid overvallen. Ook weten we niet of hierdoor noodlottige ongevallen zullen ontstaan. Misschien niet. Wij geloven dat God ervoor kan zorgen dat zoiets niet gebeurt.


Jean-Marie via Pixabay

Want dit artikel is sowieso niet geschreven om jou of wie dan ook bang te maken. Of om je nu te dwingen om voor die Jezus te willen kiezen…

Het best bewaarde geheim van Boskoop leest als een bericht van God, omdat hij al jouw hele leven van jou houdt. Jou kent in alles wat je doet en hebt gedaan. Hij wil jou ook uitnodigen, jou al jouw zonden vergeven. Hij wil dat jij ook zijn kind wil worden. Vrijwillig, omdat die Jezus ook jou heeft gered. Wij vieren dat tijdens het (afgelopen) Paasfeest. Jezus, die vrijwillig stierf aan een kruis en daarna is opgestaan. Hij heeft de dood  overwonnen. Om daarmee ook te voorkomen dat jij dood zult gaan. Hij wil zo graag dat jij ook voor het leven wilt kiezen.

Nog iets meer over die opname:

De bijbel spreekt over: de bruidegom (= Jezus), die zijn bruid (= zijn gemeente) komt ophalen. Dat moet dus nog gaan gebeuren. Je kunt dit vinden in het 2e deel van de bijbel, in het bijbelboek: 1 Tessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 15. Daar staat (versie Basisbijbel):

Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. 17 Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. 18 Troost elkaar hier dus mee.

Voor jou en voor mij die hier leven zal dit dus kunnen gelden: wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Jij en ik zullen Jezus letterlijk ontmoeten in de lucht. We noemen dit de Opname. Een idiote gedachte misschien, maar het is een profetie, die niet voor niets in de bijbel beschreven staat.

Waarom kennen we hieraan waarde toe? Omdat vele andere profetieën – die in de bijbel staan – al zijn uitgekomen. Dan zal deze profetie ook echt in vervulling gaan. Twee voorbeelden:

  • Jezus is als zoon van God naar deze aarde gestuurd, om tijdelijk mens te zijn. Hier rond te lopen en om de relatie met God opnieuw te herstellen. Dit na wat er in het eerste bijbelboek van de bijbel fout is gegaan, tussen de mens en tussen God. Die vast wel bekende geschiedenis van Adam en Eva. Die Jezus is de levende God. Door het hele eerste gedeelte van de bijbel heen is zijn eerste komst voorspeld. Hij is vandaag op zoek naar jou. Om ook jouw relatie met God te ontwikkelen, of te herstellen. Je mag zelf en vrijwillig kiezen of je dit wilt. Je kunt ook lezen in die bijbel: God stuurde Jezus naar deze aarde om jou te verlossen van de dood. En ik weet – ook uit de bijbel – dat die God graag wil dat er niemand verloren zal gaan. Nogmaals: jij mag vrijwillig kiezen. Maar: van nature zijn wij blijkbaar geprogrammeerd op doodgaan. Door Jezus heen kun jij (gratis) kiezen voor leven! En dat alles dankzij die kruisdood van diezelfde Jezus.
  • De vestiging van de staat Israël. Dat is geen toevalligheid, of mensenwerk. Die vestiging is al geprofeteerd in diezelfde bijbel. Eerst zullen de Joden (dat is het uitverkoren volk van God) verspreid worden over deze wereld. Dat is gebeurd, in 70 na Christus, bij de verwoesting van de tempel. Ook dit was een profetie. In 1948 is de staat Israël gevestigd en tot op de dag van vandaag bestaat deze staat. En de bijbel zegt ook dat deze nooit meer zal verdwijnen. Sterker nog: Israël zal het meest belangrijke land van de wereld worden. En dat met vandaag maar 9,5 miljoen inwoners.

Het voert nu te ver om hierover nog verder uit te wijden, maar wij zullen het gaaf vinden om met jou kennis te maken. Hierover te willen verder spreken. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Anoniem (graag een voornaam, zelf te kiezen) via deze link
  2. Persoonlijk in een te maken kennismaking, bijvoorbeeld bij restaurant Roos en onder het genot van een bakkie.

Wij willen jou uitdagen om met ons in gesprek te komen, over dit best bewaarde geheim van Boskoop.

Toch nog een toevoeging:

Stel dat die opname vandaag is gebeurd (want we weten niet wanneer dit zal plaatsvinden), wat dan? En jij komt toevallig op deze website, omdat je iemand kent die je daar eerder iets over heeft verteld. Dan heb ik ook een boodschap voor jou, want in dat geval heb jij geluk omdat er een tweede kans zal zijn. Om alsnog een kind van God te worden. Maar dat zal niet meer zo vanzelfsprekend zijn als nu, voor de Opname. Dit omdat de  machthebbers na de Opname helemaal anti-God zullen zijn en jouw keuze voor Jezus zullen verbieden. Dit omdat diezelfde bijbel spreekt over het aanbreken van een grote verdrukking, na deze opname. Je kunt dit vinden in het laatste bijbelboek Openbaring.

kalhh via Pixabay

Ook dat boek is voor velen nu een mysterie. Het kan toch niet waar zijn wat daar te lezen valt. Maar stel dat dit wel het geval is en jij letterlijk gaat meemaken wat daar – in een visioen – is beschreven? Een periode van zeven jaar waarin niemand zal willen blijven leven; zó erg en moeilijk. Een verschrikkelijke tijd.

Maar…

Als dat ook waarheid zal zijn, dan zal Jezus daarna als koning en de echte heerser over het heelal en op deze aarde zal afrekenen met alle kwaad. Een vrederijk zal hij brengen, gedurende eerst 1000 jaar. Een rijk waarin het lammetje letterlijk zal slapen bij een leeuw. Een wereld zal aanbreken, mooier dan wij ons nu kunnen voorstellen. Wanneer deze profetie ook waarheid zal worden is het echt de moeite waard om deze verhalen vanaf hoofdstuk 21, uit dat laatste bijbelboek, eens te lezen.

Dit is de belofte die ons gedaan is en wordt: wij mogen onderdeel van dat Koninkrijk zijn en worden.


Gerd Altmann via Pixabay

God doet er letterlijk alles aan om ook jou die kans te geven. Op basis van vrijwilligheid. Jij mag kiezen wat je wilt. En echt, dit laatste is werkelijkheid. Zo kun je nu al in balans blijven, in een wereld die steeds rotter lijkt te worden.

Vandaar dat ik verwacht dat die opname wel eens snel een feit zal kunnen worden.

Er zijn nogal wat ontwikkelingen geweest de laatste jaren, die het nu mogelijk maken dat wat er in dat laatste bijbelboek wordt geschreven, letterlijk zal kunnen gaan gebeuren. Alleen al de komst van het internet. Het elektronische betalingsverkeer. De mogelijkheid dat binnenkort de huidige euro waardeloos raakt. Het kan allemaal zomaar realiteit worden. Denk er dus eens over na, en neem contact met ons op.

(Openingsfoto: Gerd Altmann via Pixabay)

Geverifieerd door ExactMetrics