Begin volgend jaar, op 22 januari 2023 om precies te zijn, vindt een zangfestijn plaats als afsluiting van de viering van het 800-jarig bestaan van Boskoop. Naast een aantal koren en een semi-professionele band uit de regio zal een projectkoor worden samengesteld en zingen. Het geheel staat onder leiding van The Choir Company.
The Choir Company is al jaren bekend van korenprojecten door heel Nederland. Vaak in samenwerking met bekende artiesten uit binnen- en buitenland. Wil jij hierbij zijn als zanger in het projectkoor? Volg dan alle informatie over dit “Projectkoor Boskoop Zingt, 800 jaar!” op de website van The Choir Company en/of meld je aan.

Eindverantwoordelijk en initiatiefnemer van het geheel is het platform IkgeloofinBoskoop.

Vanaf 14.30 uur op zondagmiddag zal het publiek zo’n tweehonderd zangers aan het werk zien. Afwisselend in samenstelling, repertoire en kleur. En natuurlijk mag er worden meegezongen! Inloop vanaf: 14.00 uur.

In het Plantariumgebouw (ITC terrein), Italiëlaan 4, Hazerswoude-Dorp kan de organisatie 1000 bezoekers verwelkomen om van muziek te genieten en samen te zingen. Aan het slot van het programma is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers. Aanmelden is wel verplicht en kan te zijner tijd via Evenbrite. Toon dit toegangsbewijs s.v.p. bij binnenkomst. Wie niet beschikt over de mogelijkheid om online aan te melden kan bellen met 06-40286364 en afspreken het toegangsbewijs op halen op een huisadres in het centrum van Boskoop.

Vrijwillige bijdragen om de kosten te dekken, zijn essentieel voor het project en ziet men graag tegemoet op IBAN: NL10 RABO 0309 8096 30 t.n.v. de Protestantse Gemeente in Boskoop. Onder vermelding van; gift Boskoop Zingt, 800 jaar.

Elke gift heeft daarmee een ANBI status. Er zal ook een collecte gehouden worden tijdens de middag, die wij ook van harte aanbevelen. Ten eerste om de onkosten te bestrijden en daarnaast voor een goed doel: World Vision. Dit is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen, onder het motto ‘Wie ze ook zijn, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is’.

“Met dit zangfestijn willen wij dankbaarheid tonen hoe Boskoop – ooit begonnen onder de verantwoording van de abdij van Rijnsburg, in 800 jaar – is uitgegroeid tot een uniek, veelkleurig en divers boomkwekerij centrum, met wereldwijd bekendheid”, aldus de organisatoren. “We nemen aan dat ook in die abdij al gezongen werd. Daarom willen wij God ook nu grootmaken tijdens deze middag. Maar er zal natuurlijk ook ruimte zijn voor ‘andersoortige’ liederen, waaronder het Boskoops Volkslied.”

“Wij als organisatie hopen u, jou te mogen begroeten wanneer het nieuwe jaar 2023 nog jong is. Als zanger of bezoeker, om deze middag tot een feestelijk zangfestijn te maken!”

Foto: StockSnap via Pixabay