Dat Boskoop 800 jaar officieel een dorp is, is ook aan de Boskoopse kerken niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uit historisch onderzoek is gebleken dat in het begin van de 13e eeuw op dezelfde plaats waar nu de Dorpskerk staat bij de Hefbrug, al een (katholieke) kerk heeft gestaan. Sindsdien zijn er nog vele kerken bijgekomen. Acht volle eeuwen lang heeft de kerk en daarmee het christelijk geloof een belangrijke rol gespeeld in Boskoop als kwekersdorp. Voor historici vormt dit een dankbare bron van onderzoek.


Anno 2022 zijn er in Boskoop 8 actieve kerkgebouwen, waar geregeld samenkomsten worden gehouden, maar ook nog een aantal voormalige kerkgebouwen die deels leegstaan en deels een andere bestemming hebben gekregen.

Boskoopse kerken in beeld’ op 9 en 16 april

In samenwerking met de Historische Vereniging Boskoop zijn vele foto’s en oude prenten verzameld van Boskoopse kerken door de eeuwen heen. De werkgroep Oecumene Boskoop heeft daaruit een selectie gemaakt en van elke kerk een collage ontworpen, die is samengebracht in een unieke historische tentoonstelling ‘Boskoopse kerken in beeld’, te bezoeken op zaterdagavond 9 april 2022, van 18.00 uur tot 22.00 uur in de Dorpskerk aan het Kerkplein. Toegang is gratis. Bezoekers krijgen een boekje mee, waarin alle tentoongestelde panelen staan afgedrukt met een toelichting op de historie en een stukje kerkgeschiedenis van Boskoop.


‘Boskoopse kerken in beeld’ heeft een kortdurend tijdelijk karakter, maar wie op 9 april niet in de gelegenheid is de tentoonstelling te bezoeken, heeft nog een tweede mogelijkheid, op zaterdag 16 april 2022 van 11.00 uur tot 16.00 uur. Daarna worden de panelen verdeeld onder de deelnemende kerken en kunnen ze per kerk in het eigen kerkgebouw worden bekeken.

Informatieboekje en Open Monumentenweekend
Gedrukte boekjes ‘Boskoopse kerken in beeld’ zijn na 16 april gratis verkrijgbaar in alle kerkgebouwen van Boskoop. In het boekje staat bij elke kerk de website vermeld voor aanvullende informatie. Aan de achterkant van het boekje is op een kaartje van Boskoop de plek van elke kerk gemarkeerd. Het kaartje met alle kerken kan weer worden gebruikt bij het Kerkenpad tijdens het Open Monumentenweekend 10 en 11 september. Nadere informatie daarover volgt in de media, op de websites en in de kerkbladen. Een flyer met de programmering ligt na de zomer in alle kerken en kan ook gratis worden gedownload.

Geverifieerd door ExactMetrics